Plast - Boże Narodzienie

Zapraszamy uczestników konkursu plastycznego p.n. "Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach" po odbiór nagród, wyróżnień oraz upominków.
Zapraszamy do MOK-u w godzinach pracy ośrodka. 😊