Twórcy Ziemi Złoczewskiej

Krystyna Majewska
Krystyna Alina Majewska przez 31 lat pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu jako nauczycielka plastyki i zajęć praktyczno - technicznych. W 1980 r. ukończyła Wyższe Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim z wychowania plastycznego. Od 1985r. do 1991 r. pełniła funkcję społecznego kuratora dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. W 1988 r. powróciła do Złoczewa. Od 2000 r. maluje farbami olejnymi na płótnie.

Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Złoczewie prezentując swoje prace na okolicznościowych wystawach i spotkaniach.
W złoczewskim pałacu znajduje się 9 herbów byłych właścicieli Ziemi Złoczewskiej i okolic namalowanych akrylami na sklejce przez panią Krystynę oraz dwie prace olejne na płótnie: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie, Pałac w Złoczewie.Prace o różnej tematyce znajdują się u osób prywatnych.