Twórcy Ziemi Złoczewskiej

Paweł Włodarczyk
Pan Paweł jest twórcą ludowym. Jego prace to rzeźby i płaskorzeźby inspirowane przez kulturę góralską. Jego twórczość można oglądać na wystawach w MOIK Złoczew i bibliotece miejskiej. Przez okres 25 lat miał wiele wystaw w muzeach w Sieradzu i Łodzi oraz w L.O. o Szkole Podstawowej w Złoczewie. Jego marzeniem jest stworzenie tulu prac, aby powstała galeria.