Sponsorzy

Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy na wiele różnych sposobów wsparli nas:

•    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Kopalnia Bełchatów
•    Zakład Przetwórstwa i Handlu Mięsnego „Złotex” Aleksandrowiczowie, Chojnaccy Złoczew
•    Piekarnia Złoczew W. Cały , Z. Kamas
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział Złoczew
•    Barbara i Arkadiusz Paluchowie
•    Janina i Robert Zalewscy

Kopalnia Bełchatów

udzielił nam wsparcia finansowego. Dzięki tej dotacji mogliśmy zmodernizować wyposażenie
sali widowiskowej MOK w Złoczewie – zakupiliśmy nowe krzesła.
Bardzo dziękujemy za pomoc.

   Trwają prace w ramach zadania "Profesjonalizacja sceny w sali widowiskowej MOK w Złoczewie", na którego realizację pozyskano dofinansowanie w kwocie 135 tyś. zł w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Scena zyska nowe, profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie i okotarowanie.

Logo duze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW ramach programu "Infrastruktura domów kultury" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MOK w Złoczewie uzyskał dofinansowanie na zadanie "Profesjonalizacja sceny w sali widowiskowej MOK w Złoczewie" w kwocie 135000,00 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

belka pozioma biala

Plakat zbiorczy dofinansowano2022

belka pozioma biala

znaki na dole

belka pozioma biala